KAKO PRETVORITI JAVNO DOSTUPNE PODATKE U POSLOVNO ZNANJE!?

MI ZNAMO KAKO!

NAŠE USLUGE

U današnjem digitaliziranom društvu svakom poslovnom subjektu dostupni su mnogobrojni javni izvori podataka. U njima se nalaze ogromne količine različitog strukturiranog i nestrukturiranog sadržaja iz kojega je moguće adekvatnom obradom i analizom izvući popriličnu količinu poslovnih informacija, odnosno poslovnog znanja. Poslovna ''intelligence disciplina'' koja se bavi ovom metodom zove se business intelligence ili poslovno-obavještajno djelovanje, a njen glavni resurs jest OSINT - Open Source Intelligence.

Poslovna funkcija OSINT primarno je područje naše djelatnosti.  


 

istrazivanje

ISTRAŽIVANJE I ANALIZA SADRŽAJA

Ukuljučuje monitoriranje i pretraživanje on-line i off-line izvora, domaćih i stranih registara poslovnih subjekata, komercijalne i javne baze podataka, lokalna i nacionalna službena glasila, javne objave, bilteni, stručne publikacije, e-arhive...

vizualizacija_250X167

VIZUALIZACIJA I ANALIZA INFORMACIJA

Grafičko zapisivanje i prikazivanje informacija (mapiranje poslovne mreže) s prikazom detektiranih veza i odnosa između poslovnih subjekata, organizacija, vlasničko-upravljačkih struktura, poslovnih događaja i sl.

poslovna_informacija_250x167

POSLOVNA INFORMACIJA

Krajnji produkt naše usluge - Poslovna Informacija - sadrži sve relevantne informacije prikupljene e-istraživanjem: reference izvora, procjene vjerodostojnosti, popisi entiteta i detektiranih veza i dr. elementi koji će Vam olakšati daljnje poslovno planiranje.

MONITORIRANIH OFF-LINE IZVORA
500
GLAVNE KATEGORIJE IZVORA
4
PODKATEGORIJA IZVORA
8
PRETRAŽIVIH SADRŽAJA
65000

OSINT I BENEFITI U POSLOVNIM PROCESIMA

POVEĆANJE STUPNJA SIGURNOSTI POSLOVANJA – POSLOVNI RIZICI

♣ jasna razlika između sklonenesklone poslovne okoline kojoj je izložen svaki poslovni subjekt

♣ dubinska intelligence istraživanja i analize pronalaze detalje koji vrlo često nisu ”prostim okom” vidljiva menadžmentu

POVEĆANJE STUPNJA RAZUMLJIVOSTI POSLOVNE OKOLINE – POSLOVNE PRILIKE

♣ spajanje i vizualizacija ”nepovezanih podatka” iz različitih javnih izvora u jednu ”intelligence” sliku osigurava
daleko veću poslovnu informiranost

♣ stjecanje jasnijeg uvida i razmjevanja strukture društveno-poslovnih mreža iz Vaše poslovne okoline
[umreženost tvrtki i vlasničko-upravljačkih struktura, detekcija potencijalnih ”tihih partnera”, aktivnosti konkurencije i sl.]

BRZI ODZIV NA POTREBE PLANIRANJA

♣ OSINT je jedina disciplina koja je u stanju brzo odgovoriti na Vaše potrebe u inicijalnom prikupljanju informacija za taktičko i strateško planiranje

♣ OSINT pruža najbrži pristup i maksimalnu iskoristivost neklasificiranih informacija iz Vašeg poslovnog okruženja

INFORMACIJE U POSLOVNOJ OKOLINI

BIJELE INFORMACIJESIVE INFORMACIJECRNE INFORMACIJE

Primarna zona interesa BI i OSINT-a. To su sve one informacije za koje nije potrebno dokazivati pravni interes za pristup i uvid, ne postoje zakonska niti etična ograničenja. Prikupljanje i analiza zakonski je dozvoljena i potpuno je legalna. Svatko ima pravo pristupa.

Prikupljanje tzv. ''sivih informacija'' nije protuzakonito, ali pripadaju sivoj zoni etičnosti zbog načina prikupljanja. Npr. planski smišljene aktivnosti socijalnog inženjeringa i sl. Informacije nisu u zoni interesa OSINT-a.

Informacije čije je prikupljanje i posjedovanje zakonom zaštićeno, a aktivnosti prema istima predstavljaju kaznenu odgovornost. Ove informacije nisu u zoni interesa business intelligencea i ne pripadaju u OSINT.

Zašto nas odabrati?

Svjesni smo činjenice da je za uspješnu poslovnu suradnju vrlo važan uvjet – povjerenje klijenta.
Stoga, od nas možete očekivati da ćemo prije svega štiti povjerljivost i integritet poslovne suradnje.

  • prva smo tvrtka u RH profilirana za ovu vrstu usluge
  • stručne kompetencije razvijene na poslovima u javnom sektoru [krim. istraživanja/krim. analitika]
  • višegodišnje iskustvo u privatnom sektoru [korporativna sigurnost/korporativne istrage]
  • poštujemo visoke etičke standarde u poslovima e-istraživanja i prikupljanja e-podataka
  • držimo se dogovorenih rokova, preuzetih obveza i dogovorenog budžeta
POVJERLJIVOST
100%
ETIČNOST
100%
KOMPETENCIJE
100%
ISKUSTVO
100%
 

KONTAKT INFO

KONTAKT OSOBA: Ivica Bukovac, direktor/senior analyst

E-MAIL: ivica.bukovac@izvjestovnica.hr

GSM: ++385 99 220-29-79 

linkedin_125x55

Vaše ime (obavezno)

Naziv tvrtke (obavezno)

Vaša email adresa (obavezno)

Naslov poruke

Sadržaj poruke