KAKO PRETVORITI JAVNO DOSTUPNE PODATKE U POSLOVNE INFORMACIJE!?

MI ZNAMO KAKO!

NAŠE USLUGE

U današnjoj digitalnoj eri svakom poslovnom subjektu iz njegove poslovne okoline dostupni su mnogobrojni javni ili otvoreni izvori.
Takvi izvori svakodnevno generiraju ogromne količine različitog sadržaja koji u sebi sadrže podatke strukturiranog i nestrukturiranog oblika.

Adekvatnim tehnikama prikupljanja, obrade i analize, iz takvih podataka može se izvući poprilična količina relevantnih poslovnih informacija ili poslovnog znanja.
Na temelju informacija donose se poslovne odluke!

Poslovna disciplina koja se bavi tim tehnikama zove se business intelligence ili poslovno-obavještajno djelovanje i destljećima je koriste sve razvijene svijetske ekonomije.
Njen glavni resurs upravo su podaci iz javnih ili otvorenih izvora (open source), a proces pretvaranja takvih podataka u poslovne informacije predstavlja intelligence.

Primarno područje naše djelatnosti je upravo OSINT (Open Source Intelligence).

istrazivanje

ISTRAŽIVANJE I ANALIZA SADRŽAJA

Uključuje monitoriranje i pretraživanje on-line i off-line izvora, domaćih i stranih registara poslovnih subjekata, komercijalne i javne baze podataka, lokalna i nacionalna službena glasila, javne objave, bilteni, stručne publikacije, e-arhive...

vizualizacija_250X167

VIZUALIZACIJA I ANALIZA INFORMACIJA

Grafičko zapisivanje i prikazivanje informacija (mapiranje poslovne mreže) s prikazom detektiranih veza i odnosa između poslovnih subjekata, organizacija, vlasničko-upravljačkih struktura, poslovnih događaja i sl.

poslovna_informacija_250x167

POSLOVNA INFORMACIJA

Krajnji produkt naše usluge - Poslovna Informacija - sadrži sve relevantne informacije prikupljene e-istraživanjem: reference izvora, procjene vjerodostojnosti, popisi entiteta i detektiranih veza i dr. elementi koji će Vam olakšati daljnje poslovno planiranje.

MONITORIRANIH OFF-LINE IZVORA
500
GLAVNE KATEGORIJE IZVORA
4
PODKATEGORIJA IZVORA
8
PRETRAŽIVIH SADRŽAJA
65000

OSINT I BENEFITI U POSLOVNIM PROCESIMA

POVEĆANJE STUPNJA SIGURNOSTI POSLOVANJA – POSLOVNI RIZICI

♣ jasna razlika između sklonenesklone poslovne okoline kojoj je izložen svaki poslovni subjekt

♣ dubinska intelligence istraživanja i analize pronalaze detalje koji vrlo često nisu ”prostim okom” vidljiva menadžmentu

POVEĆANJE STUPNJA RAZUMLJIVOSTI POSLOVNE OKOLINE – POSLOVNE PRILIKE

♣ spajanje i vizualizacija ”nepovezanih podatka” iz različitih javnih izvora u jednu ”intelligence” sliku osigurava
daleko veću poslovnu informiranost

♣ stjecanje jasnijeg uvida i razmjevanja strukture društveno-poslovnih mreža iz Vaše poslovne okoline
[umreženost tvrtki i vlasničko-upravljačkih struktura, detekcija potencijalnih ”tihih partnera”, aktivnosti konkurencije i sl.]

BRZI ODZIV NA POTREBE PLANIRANJA

♣ OSINT je jedina disciplina koja je u stanju brzo odgovoriti na Vaše potrebe u inicijalnom prikupljanju informacija za taktičko i strateško planiranje

♣ OSINT pruža najbrži pristup i maksimalnu iskoristivost neklasificiranih informacija iz Vašeg poslovnog okruženja

INFORMACIJE U POSLOVNOJ OKOLINI

BIJELE INFORMACIJESIVE INFORMACIJECRNE INFORMACIJE

Primarna zona interesa BI i OSINT-a. To su sve one informacije za koje nije potrebno dokazivati pravni interes za pristup i uvid, ne postoje zakonska niti etična ograničenja. Prikupljanje i analiza zakonski je dozvoljena i potpuno je legalna. Svatko ima pravo pristupa.

Prikupljanje tzv. ''sivih informacija'' nije protuzakonito, ali pripadaju sivoj zoni etičnosti zbog načina prikupljanja. Npr. planski smišljene aktivnosti socijalnog inženjeringa i sl. Informacije nisu u zoni interesa OSINT-a.

Informacije čije je prikupljanje i posjedovanje zakonom zaštićeno, a aktivnosti prema istima predstavljaju kaznenu odgovornost. Ove informacije nisu u zoni interesa business intelligencea i ne pripadaju u OSINT.

Zašto nas odabrati?

Svjesni smo činjenice da je za uspješnu poslovnu suradnju vrlo važan uvjet – povjerenje klijenta.
Stoga, od nas možete očekivati da ćemo prije svega štiti povjerljivost i integritet poslovne suradnje.

  • prva smo tvrtka u RH profilirana za ovu vrstu usluge
  • stručne kompetencije razvijene na poslovima u javnom sektoru [krim. istraživanja/krim. analitika]
  • višegodišnje iskustvo u privatnom sektoru [korporativna sigurnost/korporativne istrage]
  • poštujemo visoke etičke standarde u poslovima e-istraživanja i prikupljanja e-podataka
  • držimo se dogovorenih rokova, preuzetih obveza i dogovorenog budžeta
POVJERLJIVOST
100%
ETIČNOST
100%
KOMPETENCIJE
100%
ISKUSTVO
100%

KONTAKT INFO

KONTAKT OSOBA: Ivica Bukovac, direktor/senior analyst

E-MAIL: ivica.bukovac@izvjestovnica.hr

GSM: ++385 99 220-29-79 

linkedin_125x55

Vaše ime (obavezno)

Naziv tvrtke (obavezno)

Vaša email adresa (obavezno)

Naslov poruke

Sadržaj poruke